An example of nonuniqueness for solutions to the homogeneous Boltzmann equation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Bernt Wennberg

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Journal of Statistical Physics

0022-4715 (ISSN) 1572-9613 (eISSN)

Vol. 95 1-2 469-477

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07