On the spatially homogeneous Boltzmann equation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Stéphane Mischler

Bernt Wennberg

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Annales de lInstitut Henri Poincare. Annales: Analyse Non Lineaire/Nonlinear Analysis

0294-1449 (ISSN)

Vol. 16 4 467-501

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-08