The geometry of binary collisions and generalized Radon transforms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Bernt Wennberg

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Archive for Rational Mechanics and Analysis

0003-9527 (ISSN) 1432-0673 (eISSN)

Vol. 139 291-302

Ämneskategorier

Matematisk analys