Power and current limit estimation for batteries
Patentansökan, 2014

The present invention relates to a method and a system for determining a charge current and a discharge current of an energy storage cell.

Uppfinnare

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Bjön Fridholm

Hannes Kuusisto

Volvo Cars

EPC14192282.3 – 1804

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Reglerteknik

Signalbehandling

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15