Metrics for probability distributions and the trend to equilibrium for solutions of the Boltzmann equation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

G. Gabetta

G. Toscani

Bernt Wennberg

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Journal of Statistical Physics

0022-4715 (ISSN) 1572-9613 (eISSN)

Vol. 81 5-6 901-934

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07