Kinetic modeling of H2-assisted C3H6 selective catalytic reduction of NO over silver alumina catalyst
Poster (konferens), 2014

Författare

Muhammad Mufti Azis

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Hanna Härelind

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Derek Creaser

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

23rd International Symposium on Chemical Reaction Engineering (ISCRE 23), 7-10 September 2014, Bangkok, Thailand

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07