Regularity in the Boltzmann equation and the Radon transform
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Bernt Wennberg

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Communications in Partial Differential Equations

0360-5302 (ISSN) 1532-4133 (eISSN)

Vol. 19 11-12 2057-2074

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07