On moments and uniqueness for solutions to the space homogeneous Boltzmann equation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Bernt Wennberg

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Transport Theory and Statistical Physics

0041-1450 (ISSN) 1532-2424 (eISSN)

Vol. 23 4 533-539

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07