Bacteria fabricate 3D scaffolds for organ regeneration
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Hector Martinez Avila

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Johan Sundberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Sara Johannesson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Daniel Hägg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

New Biotechnology

1871-6784 (ISSN) 18764347 (eISSN)

Vol. 31 S52-S52

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1016/j.nbt.2014.05.1730

Mer information

Skapat

2017-10-07