Spectral geometry and asymptotically conic convergence
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Julie Rowlett

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Communications in Analysis and Geometry

1019-8385 (ISSN)

Vol. 16 4 735--798-

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-08