On CFD and Transient Flow in Vehicle Aerodynamics
Paper i proceeding, 2000

Författare

S. Perzon

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

SAE Technical Paper 2000-01-0873, Detroit

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07