Large Eddy Simulation for Turbulent Buoyant Flow in a Confined Cavity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Peng Shia-Hui

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

International Journal of Heat and Fluid Flow

Vol. 22 323-331

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08