A Hybrid LES/RANS Model Based on a One-Equation SGS Model and a Two-Equation k-omega Model
Paper i proceeding, 2001

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Peng Shia-Hui

Chalmers, Tillämpad mekanik

The Second International Symp. on Turbulence and Shear Flow Phenomena / Lindborg, E., Johansson, A., Eaton, J., Humphrey, J., Kasagi, N., Leschziner, M., Sommerfeld, M.

Vol. 2 175-180

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08