Large Eddy Simulation of the Flow Around an Airfoil
Paper i proceeding, 2001

Författare

Simon Dahlström

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

ECCOMAS 2000}, European Congress on Computational Methods in ECCOMAS 2000, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, 11-14 September

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08