A Pressure Based Euler Scheme for Transonic Internal and External Flow Simulation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

G. Zhou

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Int. J. Comp. Fluid Dynamics

Vol. 5 169-188

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08