Navier-Stokes Computation of Airfoil in Stall Using Algebraic Reynolds-Stress Model
Paper i proceeding, 1992

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

A. Rizzi

AIAA-paper 92-0195, 29th Aerospace Sciences Meeting, Reno

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08