Large-Eddy Simulations of Turbulent Heat Transfer in Stationary and Rotating Square Duct
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Jordi Pallares

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Physics of Fluids A

Vol. 14 8 2804-2816

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07