On the Wall Boundary Condition for Computing Heat Transfer With k-omega Models.
Paper i proceeding, 2000

Författare

Jonas Bredberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Peng Shia-Hui

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

IMECE/ASME HTD-Vol. 365-5

243-250

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08