LESFOIL: A European Project on Large Eddy Simulations Around a High-lift Airfoil at High Reynolds Number
Paper i proceeding, 2000

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

ECCOMAS 2000, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, 11-14 September

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07