Large Eddy Simulation of the Flow Around an Aerospatiale A-aerofoil
Paper i proceeding, 2000

Författare

Simon Dahlström

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

ECCOMAS 2000, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, 11-14 September

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08