Reynolds Stress Transport Modeling of Transonic Flow Around the RAE2822 Airfoil
Paper i proceeding, 1994

Författare

Thomas Hellström

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Lars Davidson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

A. Rizzi

32nd Aerospace Sciences Meeting, AIAA 94-0309, Reno

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07