A New Two-Equation Eddy Viscosity Transport Model for Turbulent Flow Computation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Peng Shia-Hui

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

AIAA Journal

Vol. 38 7 1196-1205

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07