Erratum
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Ahmad Sohankar Esfahani

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Christoffer Norberg

Journal of Fluids Engineering

Vol. 122 3 643-

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08