Model Experiments with low Reynolds Number Effects in a Ventilated Room
Paper i proceeding, 2000

Författare

P.V. Nielsen

C. Filholm

C. Topp

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Air Distribution in Rooms, (ROOMVENT 2000) / Awbi, H.B.

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07