Low-Reynolds Number Effects in Ventilated Rooms: A Numerical Study
Paper i proceeding, 2000

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

P.V. Nielsen

C. Topp

Air Distribution in Rooms, (ROOMVENT 2000) / Awbi, H.B.

307-312

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07