Large-Eddy Simulations of Turbulent Flow in a Rotating Square Duct
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

J. Pallares

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Physics of Fluids A

Vol. 12 11 2878-2894

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07