Numerical Simulation of Flow past a Square Cylinder
Paper i proceeding, 1999

Författare

Ahmad Sohankar Esfahani

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Christoffer Norberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

ASME/JSME Fluid Engineering Division Summer Meeting, Paper FEDSM99-7172

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08