On the Assessment of ventilation Performance with the Aid of Numerical Simulations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Peng Shia-Hui

Chalmers, Tillämpad mekanik

S. Holmberg

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Building and Environment

Vol. 32 497-508

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08