Computation of Turbulent Buoyant Flows in Enclosures with LRN k-omega Models
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Peng Shia-Hui

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

International Journal of Heat and Fluid Flow

Vol. 20 172-184

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07