Comparison of Subgrid-Scale Models in LES for Turbulent Convection Flow With Heat Transfer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Peng Shia-Hui

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

2nd EF Conference in Turbulent Heat Transfer

Vol. 1 5.24-5.35

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07