Hot topics in astrophysics 2001/2002 : Proceedings of a students' workshop held at Chalmers University of Technology and Göteborg University 15 and 16 May 2002
Samlingsverk (redaktörskap), 2002

Redaktör

Alessandro Romeo

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

E. Karlsson

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07