MY LIFE AS TUTOR: Reflections on Two Recent Experiences
Artikel i övriga tidskrifter, 1999

Författare

Alessandro Romeo

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

arXiv:physics/9906028

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13