Ground-Based GPS for Remote Sensing of Water Vapour, in BALTEX PHASE I, 1993-2002, State of the Art Report, eds. D. Jacob and A. Omstedt, Publ. No. 31, ISSN 1681-6471, pp. 129-137
Rapport, 2005

Författare

Gunnar Elgered

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Mer information

Skapat

2017-10-07