Skrovlig eller slät yta - spelar det någon roll?
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Hur ofta ser du över skrovet på din båt? Hur viktig är ytans skick? Spelar det någon roll när du ”bara” cruisingseglar? Spelar det någon roll när du kappseglar? Hur stora är fartförlusterna? Finns det en ”tillåten” skrovlighet? Frågorna är många. Lars Larsson, Professor i Hydrodynamik vid Chalmers, har svaren. Det här är första artikeln i en serie om teorierna bakom design, konstruktion och andra mer eller mindre förklarliga fenomen inom seglingsområdet.

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marin teknik

Search Magazine

Vol. 47 1, 2015

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07