High efficiency alkaline protein extraction.
Patent, 2000

Uppfinnare

Herbert Hultin

University of Massachusetts

S.D. Kelleher

Cornell University

Y. Feng

H.G. Kristinsson

University of Washington

M.P. Richards

Ingrid Undeland

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

S. Ke

60/230, 397

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-22