High efficiency alkaline protein extraction.
Patent, 2000

Uppfinnare

Herbert Hultin

S.D. Kelleher

Y. Feng

H.G. Kristinsson

M.P. Richards

Ingrid Undeland

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

S. Ke

60/230, 397

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15