Preservation of muscle protein products
Patent, 2003

Författare

Herbert Hultin

Ingrid Undeland

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

M.P. Richards

60/377, 624.

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Fundament

Grundläggande vetenskaper