Very-Large-Eddy Simulation Based on k-omega Model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Xingsi Han

Imperial College London

Sinisa Krajnovic

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

AIAA Journal

0001-1452 (ISSN) 1533-385X (eISSN)

Vol. 53 4 1103-U8

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.2514/1.j053341

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-20