Finite Element Modelling of Two-way RC Slabs with Varying Modelling Choices
Paper i proceeding, 2014

Författare

Jiangpeng Shu

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

David Fall

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Mario Plos

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Kamyab Zandi

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

The 10th fib International PhD Symposium in Civil Engineering

589-594

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07