Assessing assessment from an activity theory perspective
Kapitel i bok, 2006

assessment

activity theory

project-based learning

engineering education

Författare

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Bridging the assessment gap English-medium higher education

Ämneskategorier

Studier av enskilda språk

Pedagogik

ISBN

3-925453-40-0

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13