Editorial: Business model innovation-the challenges ahead
Reviewartikel, 2013

Författare

Joakim Björkdahl

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Magnus Holmén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

International Journal of Product Development

1477-9056 (ISSN) 1741-8178 (eISSN)

Vol. 18 3-4 213-225

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-19