Neutron sources: Road maps of no use to some physicists
Artikel i övriga tidskrifter, 2014

Författare

Aleksandar Matic

P. Böni

A. Goldman

Nature

0028-0836 (ISSN) 1476-4687 (eISSN)

Vol. 507 7491 169-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1038/507169c

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-11