Carrots, sticks and sermons: State policy tools for influencing adoption and acceptance of new vehicle safety systems
Kapitel i bok, 2014

Författare

M.-A. Belin

Mälardalens högskola

Vision Zero Academy

E. Vedung

Uppsala universitet

K. Meleckidzedeck

Världshälsoorganisationen (WHO)

Claes Tingvall

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Driver Acceptance of New Technology: Theory, Measurement and Optimisation

241-250
978-140943984-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

978-140943984-4

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-02