26. Subsurface enrichment of Co in Si (100) at initial stages of growth at room temperature
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Saroj Prasad Dash

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

D. Goll

H.D. Carstanjen

Applied Physics Letters

0003-6951 (ISSN) 1077-3118 (eISSN)

Vol. 90 132109-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07