Silicon spintronics at room temperature
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Saroj Prasad Dash

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

S. Sharma

J.C. Le Breton

R. Jansen

Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering

0277-786X (ISSN)

Vol. 7760 77600J

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07