24. Initial stages of growth of iron on silicon for spin injection through Schottky barrier
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Saroj Prasad Dash

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

H.D. Carstanjen

Physica Status Solidi (B): Basic Research

0370-1972 (ISSN) 1521-3951 (eISSN)

Vol. 248 2300-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07