21. Magnetic tunnel contacts to silicon with low-work-function ytterbium nanolayers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

R.S. Patel

Saroj Prasad Dash

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

M.P. de Jong

R. Jansen

Journal of Applied Physics

0021-8979 (ISSN) 1089-7550 (eISSN)

Vol. 106 1 016107-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07