19. Electrical spin injection into moderately doped silicon enabled by tailored interfaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

R. Jansen

B.C. Min

Saroj Prasad Dash

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

et. al.

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

1098-0121 (ISSN)

Vol. 82 24 241305-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07