Uncooled 10 Gb/s directly modulated 1.3 mm GaInNAs DQW Lasers up to 110 oC
Paper i proceeding, 2006

Författare

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Yongqiang Wei

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

ISLC 2006, Sep. 17-21, Hawaii, USA

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-06