Uncooled 2.5 Gb/s Operation of 1.3 mm GaInNAs Double Quantum Well Lasers up to 110 oC
Paper i proceeding, 2006

Författare

Yongqiang Wei

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

CLEO-/QELS 2006, Long Beach, California, USA, May 21-26, 2006

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-06