Potent potassium
Inledande text i tidskrift, 2015

history

elements

properties

potassium

periodic table

Författare

Lars Öhrström

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Fysikalisk kemi

Nature Chemistry

1755-4330 (ISSN) 1755-4349 (eISSN)

Vol. 7 5 464-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1038/nchem.2244

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-07